Comuna Vrani

Despre Vrani se pomeneşte pentru prima dată într-un document ce datează din anul 1402 şi face referire la Minai de Vrani, unul dintre Castelanii Sebeşului. În anul 1464 se menţionează într-un document că regele Matia donează pentru bărbăţie şi credinţă, lui loan Ceorge, Mihai şi Ceorge de Vrani, satele: Verbblcz. Marinkolcz, Lugoth (de mult dispărute şi cărora nu li se cunoaşte aşezarea în teren), Jitin, Ciuchici şi Ciclova Montană, cu menţiunea ,.că şi strămoşii le aveau".

Numele localitatilor aflate in administratie:

 • Vrani
 • Ciortea
 • Iertof

Asezarea geografica:

 • Localitatea se află situată în sud-vestul României
 • La graniţa cu Serbia

Activitati specifice zonei:

 • Agricultură
 • Creşterea animalelor
 • Morărit

Activitati economice principale:

 • Creşterea animalelor
 • Cultura cerealelor
 • Legumicultură
 • Comerţ
 • Servicii